Avatakse kaardirakendus „Kirjanduslik Tallinn“

Jason Goodwini töötuba Tallinna Keskraamatukogus 2014. aastal © Dmitri Kotjuh

PRESSITEADE

18. aprillil kl 15.00 avatakse Tallinna Keskraamatukogus projekt „Kirjanduslik Tallinn“.

Keskraamatukogu arendusjuhi Mari Sieberki sõnul on kõik huvilised oodatud mõnusale lugemispärastlõunale Keskraamatukogu peamajja Estonia puisteel, et ühiselt leida Tallinna  erinevate paikadega seotud ilukirjanduslike tsitaate. Tsitaadid leiavad oma tee „Kirjandusliku Tallinna“ kaardile ning festivalil HeadRead toimuvale suurele „Kirjandusliku Tallinna“ ühislugemisele.

„„Kirjandusliku Tallinna“ algatus on seotud tõsiasjaga, et Tallinna kirjandusfestivalil HeadRead täitub tänavu kümme tegutsemisaastat,“ sõnas ettevõtmise üks algatajatest, kirjanik Jan Kaus. „Selle tähistamiseks toimub festivali ajal, 26. mail Vabaduse väljakul suur „Kirjandusliku Tallinna“ teemaline ühislugemine, kuhu on oodatud osalema kõik kirjandushuvilised tallinlased ja Tallinna külalised. Kui festivali idee on tuua Tallinna linnaruumi rohkem kirjandust, siis ühislugemine tähistab Tallinna linna kui väga paljude kirjandusteoste tegevuspaika.“

Tallinna kui ilukirjandusliku tegevuspaiga ning kirjanduspärandirohke linna idee paremaks esile toomiseks otsustasid erinevad kirjandusorganisatsioonid luua interaktiivse Tallinna kaardi, kuhu hakkavad koonduma linnaga seotud ilukirjanduslikud tsitaadid ja kirjanikega seotud paigad.

„Kaardi tekkeloo taga on veendumus, et Tallinn on eesti kirjanduses üks keskne tegevuspaik; Tallinnast on kirjutatud palju rohkem, kui arvata osatakse. Enamasti teatakse Jaan Krossi ja Indrek Hargla vanalinna või Mati Undi Mustamäed, ent linna erinevaid paiku mainitakse väga paljude autorite loomingus. Samuti pole Tallinn püsinud ainult eesti kirjanike huviorbiidis, vaid linnast on kirjutatud ka saksa, inglise, vene ja teistes keeltes,“ sõnas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

Kaarti saab kasutada linnaruumi avastamiseks ning kirjanduse, aga ka ajaloo või geograafia õpetamiseks. Iga kaardil leiduva tsitaadi juures on autori nimi ning teos, millest tsitaat pärineb, tekstinäited on seotud konkreetsete kohtadega linnaruumis.

UTKK Tuglase majamuuseumi juhi Elle-Mari Talivee sõnul on kaart pidevalt täiendamisel. „„Kirjanduslik Tallinn“ on olemuselt avatud keskkond – iga kirjandushuviline saab kaardile lisada mõne lugemisleiu,“ lausus Talivee. „Sellepärast ootame ka linnaelanikke raamatukokku lugemistalgutele, et anda oma panus kirjandusliku Tallinna kaardistamiseks.“

Kaardi avapeol 18. aprillil astub üles ka mitu kirjanikku, kes on oma loomingus Tallinnast kirjutanud: Eda Ahi, Mihkel Kaevats ja Jan Kaus. Lisaks võtavad sõna kaardi algatusega seotud organisatsioonide esindajad.

Kaart „Kirjanduslik Tallinn“  on sündinud kirjandusfestivali HeadRead, Tallinna Kirjanduskeskuse, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ja Tallinna Keskraamatukogu koostöös.

 

Suurtoetajad: