Ljudmila Ulitskaja

Ljudmila Ulitskaja (1943) on üks rahvusvaheliselt tuntumaid ja auhinnatumaid vene kirjanikke, esimene naine, kes on pälvinud maineka Vene Bookeri auhinna (2001. aastal ilmunud romaani „Kukotski juhtum“ eest). Ulitskaja mastaapsed lood puudutavad nii metafüüsilisi, psühholoogilisi kui sotsiaalseid küsimusi, keskendudes vene-juudi intelligentsi elule nii Nõukogude Liidus kui ka mujal maailmas. Kuigi Ulitskaja teostel pole ühtainsat tegevusi ja tegelaskujusid suunavat teemat, tundub tema loomingut ometi kandvat mingi üldisem, inimesi ühendav ja ülendav impulss. Vaimsus, mis on ilmutanud ennast paljude vene kirjanduse suurkujude nagu Dostojevski või Pasternaki loomingus ning mis annab Ulitskaja häälele erilise veenvuse. Oma romaanis „Imaago“ kõneleb Ulitskaja „maailmahärdusest“, viidates inimelu üleloomulikule, mõistetamatut loomulikuks muutvale tuumale, mida on võimalik tunda pigem intuitsiooni kui intellektiga. Kõige olulisemad küsimused nagu usk, õiglus ja surm peegeldavad maailmahärduses suuremat taotlust: igatsust läheduse ja mõistmise järele. See igatsus annab võimaluse ületada inimestevahelisi füüsilisi, poliitilisi ja religioosseid vastuolusid või piire. Ulitskaja kangelased vormuvad kirjeldatud igatsuse tähe all. Eesti keeles on ilmunud viis Ljudmila Ulitskaja romaani: „Lõbus matus“ (2006, tlk Ilona Martson); „Kukotski juhtum“ (2008, tlk Jüri Ojamaa); „Medeia ja tema lapsed“ (2009, tlk Vilma Matsov ja Veronika Einberg); „Imaago“ (2011, tlk Jüri Ojamaa) ja „Daniel Stein, tõlkija“ (2013, tlk Ilona Martson).

Ljudmila Ulitskaja esineb festivali HeadRead erikülalisena Kirjanike Maja musta laega saalis 11. septembril kell 18, kus temaga vestleb tõlkija Ilona Kivirähk. Vestlusel on sünkroontõlge eesti keelde.