Proosavõistulugemine

Kunst pole muidugi sport, aga samas võib kunst aeg-ajalt kasutada sportlikke vorme. Miks nii? On tõsiasi, et kirjanduses on kasvamas tekstide avaliku esitamise osa ning ettekujutus kirjasõnast kui üksinduses ning individuaalses pingutuses tärkavast loominguvormist on omandamas mitmeid lisavarjundeid. Koos avaliku etteaste tähtsuse kasvuga avarduvad tasapisi ka kirjandusesinemiste vormilised võimalused. Proosavõistulugemine kuulub nende suhteliselt uute ja harjumatute esitusviiside hulka. Festival HeadRead ootab kõiki prosaiste – noori ja vanu, mehi ja naisi, avangardiste ja traditsioonide hoidjaid, kirjanikke kesklinnadest ja ääremaadelt – esitama oma uusi proosatekste. Ainus vormiline piirang esitajale: etteaste peab mahtuma seitsme minuti sisse. Tegelikult, kui hakata järele mõtlema, võib kirjanik näha proosavõistulugemises võimalust katsetada tulevaste lugejate peal oma uut teksti. Vastukaja saab olema siiras ja vahetu. Ootame kõiki huvilisi registreeruma aadressil info@headread.ee, kuid oma esinemissoovist saab teada anda ka koha peal. Kirjanike Maja musta laega saalis neljapäeval, 28. mail kl 21.30 algavat õhtut juhib luuletaja ja prosaist Indrek Koff ning esinejaid hindab žürii, kuhu kuuluvad prosaist Leo Kunnas, A. H. Tammsaare majamuuseumi direktor, kirjandusteadlane Maarja Vaino ning eesti üks parimaid kirjandusesinejaid, luuletaja-häälutaja Jaan Malin. Lisaks nii mõnedki üllatusesinejad.

Location

Kirjanike Maja musta laega saal
Harju 1, 10146 Tallinn, Estonia