Dave Hutchinson

© Cecilia Weightman

Dave Hutchinson (1960) on inglise kirjanik. Kirjutamisega tegi ta algust noorelt, tema debüütteos, novellikogu „Thumbprints“ ilmus juba 1978. aastal. Sellele järgnes veel kolm jutukogu, misjärel taandus Hutchinson pikaks ajaks ilukirjandusest. Pärast ajakirjanduslikku karjääri naasis Hutchinson 2001. aastal ilukirjandusse juba teadusfantastika valda liigituvate romaanide autorina. 2014. aastal ilmus Hutchinsonil žanriliselt kihiline romaan „Europe in Autumn“ (e k „Euroopa sügis“, Varrak, 2015, tlk Juhan Habicht), mille peategelane on Ruudi nimeline eestlane. Ruudi töötab Krakowi restoranis kokana, kuid saatuse (või autori) tahtel saab temast midagi spiooni ja inimsmugeldaja vahepealset, kes hakkab ühe põrandaaluse kulleriorganisatsiooni kaudu viima inimesi ja kaupu üle killustuva Euroopa piiride. Hutchinsoni romaan sisaldab nii krimka kui ka düstoopia elemente – tegevus toimub olukorras, kus Euroopa Liitu on jäänud vaid neli riiki ning majanduskriisist ja gripipandeemiast puretud mandril tekib uusi riigikilde nagu mürgiseeni pärast happevihma.