Margot Henderson

Margot Henderson on šoti-iiri luuletaja ja jutuvestja. Oma loomingus väärtustab ta loomulikku keskkonda ja kogukonnatunnet, aga samuti ühiskondlikku avatust ja vastutust – tema nägemuses on looming seotud sotsiaalse heaolu suurendamisega. Henderson armastab teha koostööd inimestega, kel on erinev vanus, võimekus ja kultuuriline taust. Ta on viinud luulet ja lugusid koolidesse, haiglatesse, päevakeskustesse, kodutute varjupaikadesse ja vanglatesse. Kuna Hendersonile on kohatunne väga tähtis, on tema looming sageli otseselt seotud nende paikadega, kus ta esineb – olgu siis tegu teatrisaali, muuseumi, metsatuka või kloostrivaremetega. Hendersoni loojutustamise viisi kohta võib öelda lihtsalt, et ta on nii jagaja kui looja – ta ammutab oma kodukandi, aga ka indiaani ja aafrika pärimusest, mõeldes samas ise välja uusi lugusid. Lisaks sellele seob Henderson oma esinemistes luulet ja lugusid muusika, tantsu ja lauluga.