Timshel

Festivali ootuses ühendame sügise ja kevade sujuvalt tähestikust inspireeritud mõtisklustega Jan Kausilt – eks ikka kirjandusest, kuid mitte ainult. 

Selle John Steinbecki romaanis „Hommiku pool Eedenit“ korduvalt kõlava sõna algvorm „timshol“ tuleb heebrea keelest ja tähendab väljendit „sina pead valitsema“. Algne kirjakoht pärineb Vana Testamendi algusest, kui Jehoova manitseb Kaini: „Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind! Kuid sina pead tema üle valitsema!“ (1 Mo 4:7). 

Steinbecki romaani üks võluvamaid karaktereid, Kantoni taustaga teenija Lee, tõlgendab „timsheli“ tähendust aga harjumuspärasest erinevalt, mille kohaselt oleks õige tõlkida väljend hoopis teise modaalverbiga: „Sina võid valitseda oma patu üle.“ Lee meelest muudab „sina võid“ „inimese suureks, see annab talle jumaliku mõõtme, sest vaatamata oma nõrkusele ja oma räpasusele ja oma vennatapule on tal siiski see suur valik. Ta võib valida oma tee ja võidelda selle eest ja võita.“

Polegi kõige olulisem, kas Lee (ja Steinbecki) tõlgendus on korrektne või mitte, sest arutluskäik näitab, milline jõud on modaalverbidel. Ühe modaalverbi muutmine võib maailma ümber pöörata, rääkimata sellest, et asja nüansseerivad ka kõneviisid. Kuigi vorm „sa pead“ pole ju a priori halvem kui „sa võiksid“, võiksid (sic!) läheduse küsimustes kalduda me sõnastused pigem viimase variandi poole. Mitte et tunded poleks seotud kohustustega, näiteks sunniga oma tundeid hoolikalt valida, olla ettevaatlik afektide suhtes, valitseda hirmu ja viha. Ent ometi on tunnete puhul tegu alati valikuga ning tõelist valikut ei saa eksisteerida ilma vabaduseta. Olgu siis tegu kas või vabadusega valida oma juhtlauseks „sa pead!“.  

Suurtoetajad

Tagasi üles