HeadReadi erileht Postimehes

Ilmunud on traditsiooniline HeadReadi erileht Postimehes.

Lehes on ülevaated eri sündmustest ja sissejuhatus Jan Kausilt, kes kirjutab: “… osutaksin aimdusele, kuivõrd sügava seose võib leida kahjustamata looduskeskkonna ja elujõulise ilukirjanduse vahelt. Märksõna on „liigirikkus“. Nii nagu füüsilise keskkonna tugevus toetub looduslikule liigirikkusele, toetub keelekeskkonna ja sedakaudu terve ühiskonna tugevus ilukirjanduslikule liigirikkusele. Õieti võibki öelda, et keele ja mõtlemisvõime liigirikkus tulebki kõige selgemalt ilmsiks ilukirjanduses, ilukirjandusena. Ilukirjandus kobestab keele pinnast ja saab ainult tekkida pidevalt kobestatud keeles. Kirjanduski on omamoodi mükoriisa, mis seob mingi ühiskondliku keskkonna osiseid nähtamatuid, sageli ootamatuid ja veidraid teid pidi ühte.”

Suurtoetajad

Tagasi üles